Sąd Kapturowy pl.news.mordplik

Motto: http://groups.google.pl/groups?selm=51ff.00000018.3f0d349c%40newsgate.onet.pl

Uwaga: strona ma i miała charakter żartu. Kto tego nie zrozumiał może być jedynie osobą o poczuciu humoru równie ubogim jak jej wiedza o netykiecie i dobrych obyczajach.

Nawiązując do http://www.sppnn.org.pl/rzecz/ chciałbym tylko powiedzieć, że SPPNN:Obrady naszej grupy:


Edukacja młodzieży to nasz główny cel:


Tak wyglądają nasze kaptury:


Jeden z naszych największych sukcesów:


Kiedyś przypadkowo spotkaliśmy trzecią żonę Late Ya Na Yakobu Andani z Ghany:


pl.news.mordplik

Wanted <wanted@linux.gda.pl>